Prekės nagams!

Mano krepšelis:

0vnt.
×

Registracija

Asmeninė informacija

Prisijungimo duomenys

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo - Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir Audrius Liutkus (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė").
Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

2. Pirkimo -  pardavimo sutarties sudarymas
2.1.Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Patvirtinti Užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.
2.2.Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo- pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma (laišku, faksu, elektroniniu paštu nurodytu kontaktuose) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo  dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
3.2.1.      garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;  
3.2.2.      laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;  
3.2.3.      dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja
4.1.PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.  
4.2.PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ - parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
4.3.Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4.Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.
4.5.PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo -  pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės
5.1.Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.
5.2.PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI.
5.3.PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
5.4.PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus "mokėti pavedimu" ar naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 7 dienas.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja
6.1.Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2.Išsiųsti PIRKĖJO užsakytas prekes PIRKĖJO pasirinktu prekių pristatymo būdu, nurodytu adresu Lietuvoje per 2 (dvi) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, jei PIRKĖJAS moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Jei PIRKĖJAS pasirenka apmokėjimo būdą "mokėti grynais", prekės paruošiamos atsiėmimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.
6.3.PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 48 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių pristatymas
7.1.Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.
7.2.Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
7.3.Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.
7.4.PARDAVĖJAS neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančios pašto ar siuntų tarnybos kaltės.
7.5.Prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas po išsiuntimo, priklausomai nuo pašto ar pasiuntinių tarnybos, atliekančios prekių pristatymo paslaugą, nustatytų pristatymo terminų. PARDAVĖJAS nėra atsakingas dėl siuntas pristatančių pašto ar pasiuntinių tarnybų darbo.
7.6. Prekės užsakomos išankstiniu užsakymu tik už jas apmokėjus.

8. Prekių grąžinimas
8.1.Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir kitais galiojančiais teisės aktais
8.2.Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui.
8.3.Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta, išskyrus atvejus kai grąžinama garantiniu laikotarpiu sugedusi prekė.
8.4.Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu.
8.5. Garantiniu laikotarpiu sugedusios prekės grąžinimas ir jo būdas turi būti suderintas su PARDAVĖJU iš anksto, kitu atveju PARDAVĖJAS pasilieka teisę kompensuoti ne visą transportavimo išlaidų dalį.
8.6.Grąžinamas prekes siųsti adresu Audrius Liutkus, E. Ožeškienės g. 19, 44254 Kaunas.

9. Garantinė priežiūra
9.1. Esant garantiniam gedimui pardavėjas kompensuoja prietaiso pristatymo garantiniam remontui ir apmoka grąžinimo pirkėjui išlaidas, kurių kiekviena negali būti didesnės nei pirkimo metu pirkėjo sumokėtos pristatymo išlaidos.
9.2. Garantiniai apžiūrai trunkant ilgiau nei 3 darbo dienas nuo prekės patekimo pas pardavėją, pirkėjui laikinam naudojimui suteikiamas ne prastesnės specifikacijos prietaisas.
9.3. Pardavėjui negalint suremontuoti ar pakeisti prietaiso analogišku – pardavėjas pirkėjui grąžina už prietaisą sumokėtus pinigus.
9.4. Garantija netaikoma:
9.4.1. Lemputėms, dildžių antgaliams, tekstilės gaminiams.
9.4.2. Korpuso ir laido pažeidimams atsiradusiems dėl natūralaus nusidėvėjimo.
9.4.3. Jei prietaisas mechaniškai pažeistas arba naudotas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
9.4.4. Jei prietaisas buvo ardomas, taisomas ne mūsų garantinės priežiūros centre.
9.4.5. Nepateikus garantinio talono arba pirkimo dokumento.

10. Atsakomybė
10.1.PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2.PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
10.3.PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

11. Informacijos siuntimas
11.1.PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2.PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti ginčai gali būti sprendžiami Elektroninėjė vartotojų ginčų sprendimo platformoje ar teismo keliu.

Mano krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias.